Koordinacija gradnje

Koordinacija gradnje

Koordinacija gradnje

Storitev koordinacije gradnje je ključna v fazi izvedbe projekta, saj zagotavlja učinkovito usklajevanje med različnimi izvajalci, podizvajalci in drugimi deležniki. Najprej za vas pridobimo ponudbe vseh izvajalcev do željene gradbene faze, z njimi opravimo pogajanja, jih na podlagi ponudb analitično ovrednotimo ter pripravimo/pregledamo in korigiramo gradbeno pogodbo. Med gradnjo potem skrbimo za usklajevanje različnih izvajalcev, vključenih v projekt in pravilen potek gradnje, izpolnjevanje rokov ter zagotavljanje kakovosti in varnosti na gradbišču.

Storitev se lahko združi tudi z nadzorom.

X

    Se želite dogovoriti za sestanek ali rabite informacijo?