Building Information Modeling – BIM

Building Information Modeling – BIM

Building Information Modeling – BIM

»Building Information Modeling« ali BIM je sodoben pristop k projektiranju, gradnji in upravljanju stavb. Vključuje uporabo digitalnih modelov, ki vsebujejo informacije o fizičnih in funkcionalnih lastnostih objekta. Vsi naši projekti so načrtovani v BIM okolju, s čimer povečamo učinkovitost pri razvoju projekta, zmanjšamo možnost za napake, izboljšamo sodelovanje med strokami ter omogočimo boljši nadzor nad gradnjo.

Poleg uporabe BIM pristopa na naših lastnih projektih, tovrstne storitve ponujamo tudi drugim arhitekturnim birojem. Izdelujemo BIM modele, BIM izvedbene načrte ter pomagamo pri implementaciji BIM tehnologije v podjetje.

X

    Se želite dogovoriti za sestanek ali rabite informacijo?