Gradbene konstrukcije

Gradbene konstrukcije

Gradbene konstrukcije

Poseben oddelek znotraj našega biroja se ukvarja izključno z gradbenimi konstrukcijami. Načrtovanje se nanaša na analizo in oblikovanje strukturnih elementov v gradbeništvu, s poudarkom na zagotavljanju varnosti, stabilnosti in trdnosti konstrukcij. Vsak naš arhitekturni projekt je že od samega začetka podprt tudi s tehničnimi rešitvami, ki so izvedljive in tehnološko izpopolnjene.

Storitve s področja gradbenih konstrukcij izvajamo tudi samostojno kot podizvajalci za ostale projektantske biroje. Za ta namen izdelamo vse, od zasnove konstrukcije, statičnega izračuna, načrta PZI do izdelave delavniških načrtov za izvajalce.

X

    Se želite dogovoriti za sestanek ali rabite informacijo?